Kā pievienot savu interneta veikalu meklētājam?

Kurpirkt.lv ir Latvijas lielākais cenu salīdzināšanas un interneta veikalu preču meklēšanas portāls. Dienā portālu apmeklē 30 000 – 45 000 apmeklētāju. Portālā var atrast preces no vairāk nekā 1200 interneta veikaliem.
Informācija Kurpirkt.lv datu bāzē par interneta veikaliem un to precēm tiek atjaunota katru dienu.

Lai pievienotos Kurpirkt.lv meklētāja datu bāzei, interneta veikaliem ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:
 1. Interneta veikalā ir jābūt skaidri norādītām preču cenām un apmaksas veidiem;
 2. Visām interneta veikala precēm ir jānodrošina piegādes vai saņemšanas klātienē iespējas Latvijā, jābūt skaidri norādītai piegādes cenai un nosacījumiem;
 3. Interneta veikalam ir jābūt izstrādātam skaidram preču atgriešanas procesam un preču garantijas nosacījumiem;
 4. Interneta veikalam ir jāsagatavo sava veikala preču XML fails. XML fails ir jāizvieto internetā un tas ir regulāri jāatjauno. XML failam jābūt saglabātam UTF-8 kodējumā. XML faila piemērs ir skatāms zemāk;
 5. Interneta veikala galvenajā lapā jābūt izvietotam Kurpirkt.lv sadarbības banerītim (kods pieejams zemāk). Šim punktam var tiks piemēroti izņēmumi;
 6. Katrs interneta veikala pieteikums tiks izskatīts un pārbaudīts pirms pievienošanas Kurpirkt.lv datu bāzei. Jūs saņemsiet apstiprinājuma e-pastu par veikala pievienošanu Kurpirkt.lv meklētājam. Ja apstiprinājums nav saņemts nedēļas laikā, iespējams Jūsu e-pasts nav ticis saņemts, lūgums to nosūtīt vēlreiz, vai zvanīt uz klientu kontakta tālruni;
 7. Interneta veikaliem ir pieejama informācija tikai par sava interneta veikala klikšķu un konta statistiku; Interneta veikaliem nav pieejama nekāda personu identificējoša informācija;
 8. Veikaliem ir aizliegts par savu interneta veikalu ievietot atsauksmes Kurpirkt.lv meklētājā;
 9. Interneta veikaliem ir aizliegts negodprātīgi izmantot Kurpirkt.lv meklētāja datu bāzi savām vajadzībām, kopēt to un atkārtoti izmantot;
 10. Interneta veikali, kuri pārkāpj sadarbības nosacījumus, vai pārkāpj patērētāju tiesības, vai par kuriem tiks saņemtas pircēju sūdzības par savu saistību neizpildi, var tikt atslēgti no Kurpirkt.lv meklētāja, pirms tam informējot konkrēto interneta veikalu;
 11. Par klikšķiem no Kurpirkt.lv meklētāja no interneta veikaliem var tikt iekasēta maksa;
 12. Kurpirkt.lv meklētājs par šo noteikumu grozījumiem paziņo interneta veikaliem vismaz 15 dienas pirms grozījumu spēkā stāšanās;
 13. Interneta veikaliem ir tiesībām atteikties no noteikumu grozījumiem informējot Kurpirkt.lv meklētāju uzreiz pēc informācijas par grozījumu saņemšanas, bet ne vēlāk kā 5 dienas pirms grozījumu spēkā stāšanās;
 14. Interneta veikaliem ir tiesības izbeigt sadarbību ar Kurpirkt.lv meklētāju par to paziņojot vismaz 5 dienas pirms sadarbības pārtraukšanas;
 15. Kurpirkt.lv meklētājam ir tiesības izbeigt sadarbību ar kādu no interneta veikaliem par to paziņojot vismaz 30 dienas pirms sadarbības pārtraukšanas, informējot par sadarbības pārtraukšanas iemesliem;
 16. Kurpirkt.lv meklētājs un interneta veikali risina savus pakalpojumu ierobežošanas un izbeigšanas iebildumus sarunu ceļā.


XML faila piemērs:
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
<root>
<item>
 <name>Apple iPhone 13 PRO 512GB black</name>
 <link>https://www.example.lv/page.php?prod=1234</link>
 <price>1200.59</price>
 <image>https://www.example.lv/bildes/apple_iphone_13_pro.jpg</image>
 <manufacturer>Apple</manufacturer>
 <category>Mobilie telefoni</category>
 <category_full>Sakaru līdzekļi > Mobilie telefoni</category_full>
 <category_link>https://www.example.lv/page.php?cat=12</category_link> (nav obligāts)
 <in_stock>5</in_stock> skaitliska vērtība (nav obligāts)
 <delivery_cost_riga>2.25</delivery_cost_riga> Preces piegādes izmaksas Rīgā(nav obligāts)
 <used>0</used> skaitliska vērtība, lietotām precēm, paraugiem obligāti jānorāda 1 (nav obligāts)
</item>
<item>
 ...

</item>
</root>Lai pievienotu veikalu, sūtiet pieteikumu uz e-pastas adresi , kurā norādiet:

URL uz preču saraksta failu. Piemēram: https://www.veikalanosaukums.lv/files/export/kurpirkt.php
Saiti uz Jūsu veikala kontaktinformāciju;
Saiti uz Jūsu veikala informāciju par piegādi;
Jūsu veikala uzņēmuma rekvizītus;
E-pasta adresi priekš administratora profila veikalam, piemēram info@veikalanosaukums.lv;
Apstiprinājumu tam, ka veikalā izvietots Kurpirkt.lv sadarbības baneris


e-pasts:
tālrunis: +371 26533032


* Koda fragmenti kurpirkt.lv banerim:
<a href="https://www.kurpirkt.lv" title="Kurpirkt.lv - visi Latvijas interneta veikali un cenas">
<img style="Border:none;" alt="Kurpirkt.lv - visi Latvijas interneta veikali un cenas"
src="//www.kurpirkt.lv/media/kurpirkt88.gif" width=88 height=31></a>
<a href="https://www.kurpirkt.lv" title="Kurpirkt.lv - visi Latvijas interneta veikali un cenas">
<img style="Border:none;" alt="Kurpirkt.lv - visi Latvijas interneta veikali un cenas"
src="//www.kurpirkt.lv/media/kurpirkt120.gif" width=120 height=40></a>